ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ กับ หน่วยงานต่างๆ

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ประเทศ วันที่ลงนาม-วันที่สิ้นสุด วันที่สิ้นสุด
1 The University of Victoria, Victoria, B.C., Canada แคนาดา 6 กันยายน พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ไม่ระบุ
2 Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA. สหรัฐอเมริกา 26 สิงหาคม พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)  ใม่ระบุ
         
3 Central Queensland University ออสเตรเลีย 4 ธันวาคม พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) ไม่ระบุ
4 Foundation of Carolus Nursing Educational (YPKC), Jakarta, Indonesia อินโดนีเซีย 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ไม่ระบุ
5 Royal University of Phnom Penh, Kingdom of Cambodia กัมพูชา 15 มีนาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ไม่ระบุ
6 Victory University of Technology ออสเตรเลีย 30 ตุลาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)  30 ตุลาคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
         
7 Dali Medical Collage, Yunnan, China จีน 9 สิงหาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)  ไม่ระบุ
8 George Mason University, Fairfax, Virginia, USA. อเมริกา 18 ตุลาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)  ไม่ระบุ
9 Case Western Reserve University อเมริกา 13   พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) ไม่ระบุ
         
10 University of Pennsylvania, School of Nursing, Philadelphia, Pennsylvania, USA. อเมริกา 12 มิถุนายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 12 มิถุนายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
11 Wenzhou Medical Collage จีน 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ไม่ระบุ
12 National Collage of Nursing, Japan ญี่ปุ่น 22 ธันวาคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)  22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
         
13 Curtin University of Technology, Perth, Western Australia ออสเตรเลีย 22 มีนาคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004 ) 22 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009 )
14 University of Washington School of Nursing อเมริกา 5 มิถุนายน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ไม่ระบุ
         
15 Shenadoah University, School of Nursing, Virginia, USA อเมริกา 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  2 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2010)
16 School of Nursing, Memorial University of Newfoundland (MUN), Canada  แคนาดา 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  27 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)
         
17 The University of Hull, United Kingdom อังกฤษ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  14 ตุลาตม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
18 School of Nursing, Wenzhou Medical Collage, P.R.China จีน 24 ตุลาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  24 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)
19 The University of East Anglia, School of Nursing and Midwifery อังกฤษ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)
20 Eulji University, School of Nursing เกาหลี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)  ไม่ระบุ
21 Faculty of Nursing, University of Alberta แคนาดา 18 เมษายน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)  18 เมษายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)
         
22 Hanoi Medical Collage, Socialist Republic of Vietnam  เวียดนาม 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)  ไม่ระบุ
23 Houei Institute of Aging ญี่ปุ่น 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)   30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)
         
24 Non-Profit Organization Houei Institute of Aging ญี่ปุ่น 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007)  14 มิถุนายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009)
25 Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, Socialist Republic of Vietnam เวียดนาม 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007)  ไม่ระบุ
26 Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, Vietnam เวียดนาม 15 มกราคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)  ไม่ระบุ
27 Katholieke Hogeschool Kempen เบลเยี่ยม 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)
         
28 Can Tho Medical Collage, Socialist Republic of Vietnam เวียดนาม 14 มิถุนายม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)  ไม่ระบุ
         
         
29 Eastern International University, Binh Duong, Vietnam เวียดนาม 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)  ไม่ระบุ
         
30 Eastern International University, Binh Duong, Vietnam เวียดนาม 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)  ไม่ระบุ
         
31 The Faculty of Nursing, Kawassui Women’s Collage ญี่ปุ่น 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)  ไม่ระบุ
32 School of Nursing, Wenzhou Medical Collage, P.R.China จีน 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)  8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
33 Pham Ngoc Thach University of Medicine, Socialist Republic of Vietnam เวียดนาม 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)   28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
         
34 College of Nursing, Dali University จีน 23 เมษายน พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)  ไม่ระบุ
35 Kent State University อเมริกา 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)   ไม่ระบุ
         
36 University of Human Arts and Sciences, Japan ญี่ปุ่น 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)   8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
         
37 School of Medicine and Pharmacy Vietnam National University, Hanoi Vietnam and The Baoson Group, Hanoi Vietnam เวียดนาม 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)  17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
         
38 Duy Tan University, Socialist Republic of Vietnam เวียดนาม 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)   19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
         
39 Nguyen Tat Thanh University, Socialist Republic of Vietnam เวียดนาม 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)  21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
         
40 Houei Institute of Aging, Japan ญี่ปุ่น 25 มกราคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)  25 มกราคม พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)
         
41 Baoson Tourism and Construction Investment Group JSC เวียดนาม 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)   ไม่ระบุ
42 Kerta Cendekia Nursing Academy of Sidoarjo อินโดนีเซีย 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)  30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)
43 STIKes BUDI LUHUR CIMAHI อินโดนีเซีย 6 กันยายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012)  ไม่ระบุ
44 STIKes BUDI LUHUR CIMAHI อินโดนีเซีย 6 กันยายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)   6 กันยายน พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)
         
45 Kerta Cendikia Nursing Academy อินโดนีเซีย 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)   ไม่ระบุ
46 College of Nursing, University of South Florida (USF Nursing) อเมริกา 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)   6 กุมภาพันธ์        พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) 
47 Project Health Human Resource Development Program (HHRDP), Ministry of Health เวียดนาม 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 (2013) 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 (2013)
48 Project Management Unit of the Health Care in the South Central Coast Reqion Project (PMU), Ministry of Health เวียดนาม ลงนาม 26 เมษายน พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)                         ระยะเวลาสัญญา                    มิถุนายน พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) -มิถุนายน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)                                             มิถุนายน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)                       
49 Project Health Human Resource Development Program (HHRDP), Ministry of Health เวียดนาม วันที่ลงนาม ไม่ระบุ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)                         ระยะเวลาสัญญา                     มิถุนายน พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) - มิถุนายน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)   มิถุนายน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)  
50 Wakayama Medical University ญี่ปุ่น 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ไม่ระบุ
         
         
         
51 Japan International Cooperation Agency (JICA LAOS OFFICE) ลาว 31 มกราคม พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2013) ไม่ระบุ
         
52 Project for Human Resource Development System of Co-medicals (JICA CAMBODIA) กัมพูชา 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ไม่ระบุ
         
53 School of Health Sciences, Kuningan อินโดนีเซีย 25 เมษายน พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) 25 เมษายน พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)
54 School of Health Sciences, Kuningan อินโดนีเซีย 25 เมษายน พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)             ไม่ระบุ
55 Japan International Cooperation Agency (JICA LAOS OFFICE) ลาว 29 เมษายน พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)
         
56 Second Amendment of Agreement  เวียดนาม 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)          มิถุนายน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
  Project Health Human Resource Development Program (HHRDP), Ministry of Health      
57 Japan International Cooperation Agency (JICA LAOS OFFICE) ลาว 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) 20 กันยายน พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)
         
58 Minute of Liquidation of Contract-PMU เวียดนาม 17 กันยายน พ.ศ. 2557    
      (ค.ศ. 2014)  
59 Saku University ญี่ปุ่น 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)
         
60 Finnish-Thai International Network (Thai-Go) ฟินแลนด์ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (คศ 2014) 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (คศ 2019)
         
61 Finnish-Thai International Network (Thai-Go) ฟินแลนด์ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (คศ 2014)  
62 Finnish-Thai International Network (Thai-Go) ฟินแลนด์ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (คศ 2014)   
63 Aalesund University College  นอร์เวย์ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (คศ 2014)  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (คศ 2019) 
         
64 Nam Dinh University of Nursing  เวียดนาม 10 เมษายน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 10 เมษายน พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)
         
65 Japan International Cooperation Agency (JICA LAOS OFFICE) ลาว 10 เมษายน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
         
66 Niigata Seiryo University ญี่ปุ่น 15 กันยายน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 15 กันยายน พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)
         
67 PMU เวียดนาม 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 28 กันยายน พ.ศ. 2558
      August 31 - September 28 2015  
68 Wenzhou Medical College จีน 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  2 พฤศจิกายน 2563 (ค.ศ. 2020)
         
69 Japan International Cooperation Agency (JICA LAOS OFFICE) ลาว 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 29 มกราคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
         
70 Hai Phong University of Medicine and Pharmacy  เวียดนาม 29 มกราคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 29 มกราคม พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021)
         
71 School of Nursing, Wenzhou Medical University จีน 4 พฤษภาคม พ.ศ.2559 (2016)  
72 STIKES RS. HAJI MEDAN อินโดนีเซีย 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (2016) 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (2021)
         
73 Kerta Cendekia Nursing Academy of Sidoarjo อินโดนีเซีย 30 กันยายน พ.ศ. 2560 (2017) 30 กันยายน พ.ศ. 2565 (2022)