ข่าว อบรม/สัมมนา
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผู้ประกาศ : นางสาวเพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง
 
ขอเชิญประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง ความท้าทายและแนวโน้มภาวะผู้นำทางการพยาบาล Challenges and Trends in Nursing Leadership
 
ขอเชิญประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง ความท้าทายและแนวโน้มภาวะผู้นำทางการพยาบาล Challenges and Trends in Nursing Leadership 
ในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

ได้  11 หน่วยคะแนน

ค่าลงทะเบียน  
• ๓,๓๐๐  บาท (ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
• ๓,๕๐๐  บาท (หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒)
ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบราชการ

วิธีการสมัคร
ส่งเอกสารใบสมัคร  หรือสมัคร Online ได้ที่ https://forms.gle/8diN1CdScd48qECDA
หลังจากนั้น โอนเงิน ธ.กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา  เลขที่บัญชี 386-1-00442-9   (กรุณาFAX สำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 038-393476) หรือ ส่งทาง E-mail : wasanaa@buu.ac.th
** โปรดนำหลักฐานสำเนาโอนเงินมาแสดงในวันลงทะเบียนด้วยค่ะ
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์งดคืนค่าลงทะเบียนกรณีมีเหตุขัดข้องอันเกิดจากผู้สมัคร