ข่าว อบรม/สัมมนา
วันที่ 24 มีนาคม 2563 ผู้ประกาศ : นางสาวเพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง
 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 (รอบที่2)
 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 (รอบที่2)

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2563

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 (รอบที่2


จดหมายเชิญ


ก่อนการเข้าสมัคร กรุณาชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 100 บาท
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่บัญชี 386-1-00442-9
กรอกรายละเอียด และอัพโหลดหลักฐานให้ครบถ้วนทุกข้อ
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณสรารัตน์ นุชจำรัส โทรศัพท์ : 095-0479042