ข่าว อบรม/สัมมนา
วันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้ประกาศ : นายกานต์ชนก ศุภนราพรรค์
 
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ 2
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  ขอเชิญเข้ารับการอบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งรุ่นที 2 อบรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
เรียนออนไลน์ในวิชาทฤษฎี

 

วิธีการสมัคร (ผู้สมัครสามารถเลือกส่งเอกสารสมัคร หรือ สมัคร Online)

1. ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ 

คุณวาสนา  ซิ้มเทียม   (ฝ่ายบริการวิชาการ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ต. แสนสุข   อ.เมืองชลบุรี   จ.ชลบุรี  20131


2. สมัคร Online ได้ที่ 

Click เพื่อสมัครออนไลน์

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  คนละ  45,000 บาท (รวมค่ากระเป๋า และเอกสาร) ผู้เข้าร่วมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบราชการ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 22 มกราคม  พ.ศ. 2564


วิธีการชำระเงิน โอนเงิน ธ.กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 (กรุณาFAX สำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 038-393476) หรือ ส่งทาง E-mail : wasanaa@buu.ac.th

 ** โปรดนำหลักฐานสำเนาโอนเงินมาแสดงในวันลงทะเบียนด้วยค่ะ

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์งดคืนค่าลงทะเบียนกรณีมีเหตุขัดข้องอันเกิดจากผู้สมัคร


แผ่นพับ

ใบสมัคร

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม