ข่าว อบรม/สัมมนา
วันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้ประกาศ : นายกานต์ชนก ศุภนราพรรค์
 
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 1
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี   ณ ศรีราชา    ขอเชิญเข้ารับการอบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล

อบรมระหว่างวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม ถึงวันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรียนภาคทฤษฎีออนไลน์

วิธีการสมัคร (ผู้สมัครสามารถเลือกส่งเอกสารสมัคร หรือ สมัคร Online)

1. ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่

คุณวาสนา  ซิ้มเทียม   (ฝ่ายบริการวิชาการ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ต. แสนสุข   อ.เมืองชลบุรี   จ.ชลบุรี  20131

2. สมัคร Online ได้ที่

    Click เพื่อสมัครออนไลน์

    ภายหลังสมัครออนไลน์ ขอให้ส่งหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อ 1

 

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  คนละ  45,000 บาท (รวมค่ากระเป๋า และเอกสาร)

ผู้เข้าร่วมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบราชการ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ชำระค่าลงทะเบียน        ภายในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน ธ.กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่บัญชี 386-1-00442-9

(กรุณาFAX สำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 038-393476)

หรือ ส่งทาง E-mail : wasanaa@buu.ac.th

          ** โปรดนำหลักฐานสำเนาโอนเงินมาแสดงในวันลงทะเบียน

 

หมายเหตุ  เมื่อการจัดอบรมดำเนินไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์งดคืนค่าลงทะเบียน

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดโครงการฯ ในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 30 คน

 

แผ่นพับ

ใบสมัคร

หนังสือเชิญอบรมฯ