ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 2

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 17 กันยายน พ.ศ. 2564

ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 2

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราขเทวี   ณ ศรีราชา    ขอเชิญเข้ารับการอบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล

อบรมระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิธีการสมัคร (ผู้สมัครสามารถเลือกส่งเอกสารสมัคร หรือ สมัคร Online)

1. ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่

คุณวาสนา  ซิ้มเทียม   (ฝ่ายบริการวิชาการ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ต. แสนสุข   อ.เมืองชลบุรี   จ.ชลบุรี  20131

2. สมัคร Online ได้ที่

    Click เพื่อสมัครออนไลน์

    ภายหลังสมัครออนไลน์ ขอให้ส่งหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อ 1

 

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  คนละ  45,000 บาท (รวมค่ากระเป๋า และเอกสาร)

ผู้เข้าร่วมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบราชการ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน ธ.กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่บัญชี 386-1-00442-9

(กรุณาFAX สำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 038-393476)

หรือ ส่งทาง E-mail : wasanaa@buu.ac.th

          ** โปรดนำหลักฐานสำเนาโอนเงินมาแสดงในวันลงทะเบียน

 

หมายเหตุ  เมื่อการจัดอบรมดำเนินไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์งดคืนค่าลงทะเบียน

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดโครงการฯ ในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 30 คน

 

แผ่นพับ

ใบสมัคร

หนังสือเชิญอบรมฯ

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada