คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลแบบองค์รวม ของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 17 มกราคม พ.ศ. 2565

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลแบบองค์รวม ของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 
และเริ่มฝึกอบรมฯ ในวันที่  20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวาสนา  ซิ้มเทียม โทร. 038-102845  (วันและเวลาราชการ)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนตลอดหลักสูตรฯ 60,000 บาท

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada