โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย Problem solving therapy for decreasing suicidal behavior

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 18 เมษายน พ.ศ. 2565

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
Problem solving therapy for decreasing suicidal behavior
ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้รับ CNEU 11 หน่วยคะแนน
ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท (สำหรับผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)
และค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท (สำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)
รายละเอียดโครงการฯ https://drive.google.com/.../1qTv4oRMuT2RbMT5WQr9.../view...
สมัครออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/kRt8G7aGqYKXwrcm8

จดหมายเชิญ

 

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada