โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบำบัดที่เน้นการหาทางออก Solution-Focused Therapy

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 18 เมษายน พ.ศ. 2565

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบำบัดที่เน้นการหาทางออก
Solution-Focused Therapy
ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฏาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้รับ CNEU 18 หน่วยคะแนน
ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท (สำหรับผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
และค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท (สำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565)

รายละเอียดโครงการฯ
https://drive.google.com/.../1YtyJD9o9JvdUIS.../view...
สมัครออนไลน์ได้ที่
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfnU2obhpE49o.../viewform 

ดูน้อยลง

 

จดหมายเชิญ

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada