โครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน 60 ชั่วโมง

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมโครงการประชุมวิชาการ

โครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน 60 ชั่วโมง

รุ่นที่ 1 : วันที่ 18-20, 25-27 พ.ย.65, 2-4 และ 9-10 ธ.ค.65

รุ่นที่ 2 : วันที่ 16-19, 22-25 ธ.ค.65 และ 6-8 ม.ค.66

รุ่นที่ 3 : วันที่ 12-15, 19-22, 27-29 ม.ค.66

รุ่นที่ 4 : วันที่ 2-5, 9-12, 17-19 ก.พ.66

CNEU 50 หน่วยคะแนน

สามารถลงทะเบียนได้ทาง

https://docs.google.com/forms/d/1Y-h9KaUyN6wctPOd_jfJPsHvf6yOeq_FvenQ8MFJluQ/edit

กำหนดการโครงการฯ

https://drive.google.com/drive/folders/1KidbfT_ou4Xlg4Jda8LCDceueXooycOY?usp=sharing
หนังสือเชิญ

http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2022-11-023020.pdf

ค่าลงทะเบียน สำหรับท่านที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด เพียงท่านละ 7,500 บาท **สำหรับท่านที่ทำงานอยู่นอกพื้นที่ ค่าลงทะเบียนท่านละ 10,000 บาท*** 

ติดต่อสอบถาม 

คุณวาสนา ซิ้มเทียม 038-102886

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University