โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยฝ่ายกายเเละในผู้ป่วยจิตเวช: การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาล

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพ เเละผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง

ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยฝ่ายกายเเละในผู้ป่วยจิตเวช: การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาล

ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566

ออนไลน์ ผ่าน ZOOM

#CNEU 19 หน่วยคะเเนน

 

ลงทะเบียน

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfgVp7og45fVS.../viewform

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม

http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2022-10-313019.pdf

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University