ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (4 เดือน)

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 28 กันยายน พ.ศ. 2566

ศูนย์การพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อสร้างสุขคนทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงพยาบาลระยอง และ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (4 เดือน)


 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 12 กรกฎาคม 2567

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 ธันวาคม 2566
ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท

ชำระค่าสมัครสอบ คนละ 300 บาท (เลขที่บัญชีอยู่ในลิงก์สมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566

สอบข้อเขียน (online) วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ (online) วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

ชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม ระหว่างวันที่ 8-15 มกราคม 2567

ปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. (online)

 

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   “โบรชัวร์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย”

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมฯ .“หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมฯ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย”

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/A938a3eftZaQfEhW6


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ลีลัคนาวีระ

โทร. 081-5903787

- คุณวาสนา ซิ้มเทียม งานบริการการศึกษา โทร 038-102886
(วันและเวลาราชการ)