ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
นางดรุณี ชมศรี
Mrs.Darunee Chomsri
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University