ห้องเรียน

ห้องเรียน

หุ่นหัตถการ

หุ่นหัตถการ

กิจกรรม

กิจกรรม

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


การยืม-คืนอุปกรณ์

การยืม-คืนอุปกรณ์

ระเบียบ/ประกาศ

ระเบียบ/ประกาศ

สื่อการเรียน

สื่อการเรียน

ระบบการประเมิน

ระบบการประเมิน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University