ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารัสนี โพธารส ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล


...

รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารัสนี โพธารส

อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล "ต้นกล้าแห่งความดี" ประจำปี 2565 สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ภายใต้สัญลักษณ์ "รางวัลไทย"

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University