หลักสูตร

หลักสูตร

กำลังปรับปรุง....


กำลังปรับปรุง....


กำลังปรับปรุง....


กำลังปรับปรุง....


ปฏิทินงานการศึกษาปริญญาตรี

ปฏิทินงานการศึกษาปริญญาตรี

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

กำลังปรับปรุง....


กำลังปรับปรุง....


กำลังปรับปรุง....


กำลังปรับปรุง....


ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

แผนการเรียนการสอน

แผนการเรียนการสอน

กำลังปรับปรุง....


กำลังปรับปรุง....


กำลังปรับปรุง....


กำลังปรับปรุง....


ระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบข้อบังคับ

แนวปฏิบัติ/คู่มือ

แนวปฏิบัติ/คู่มือ

ระบบอุธรณ์ร้องทุกข์

ระบบอุธรณ์ร้องทุกข์

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University