กิจกรรมคณะฯ :

ผู้บริหารเข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันปีใหม่ 2563 แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา