กิจกรรมคณะฯ :

ผู้บริหารเข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันปีใหม่ 2563 แก่ คุณสมสุข กำจัดภัย ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา