กิจกรรมคณะฯ :

ผู้บริหารเข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันปีใหม่ 2563 แก่ คุณวัลลภา พ่วงขำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา