กิจกรรมคณะฯ :

ต้อนรับ คุณ Fuku Horiuchi อธิการบดี มหาวิทยาลัย Saku ประเทศญี่ปุ่น