กิจกรรมคณะฯ :

มหกรรมรวมพลคนบางแสน "รักษ์สุขภาพ" ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข