ติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นางสาวสุภาภรณ์ รูปเล็ก
Ms.Supaporn rubrak

โทร : 038-102803
email : supapornn@buu.ac.th
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอพัก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University