News & Events

วิจัย   

ทุนวิจัยคณะฯ ทุน สอวช. วช. สวรส. ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ...
การอบรม/สัมมนา   

อบรมระยะสั้น โครงการ 4 เดือน 6 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม ...
การศึกษา   

ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิตปริญญาตรี โท เอก

รายละเอียดเพิ่มเติม ...
ทุนการศึกษา   

ทุนการศึกษานิสิตปริญญาตรี โท เอก

รายละเอียดเพิ่มเติม ...
ร่วมงานกับเรา   

รับสมัครงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม ...
Card image cap
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ รองเลขาธิการสภาการพยาบาล และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

Card image cap
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาพยาบาลจาก Norwegian University of Science and Technology, Aalesund ประเทศนอร์เวย์

อ่านต่อ

Card image cap
คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาชุดทักษะสำหรับครูอ

อ่านต่อ

Card image cap
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับโล่รางวัลชมเชย “สถาบันการศึกษาตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ประจำปี พ.ศ.2565 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

Card image cap
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับการตรวจรับรองหลักสูตรระดับอาเซียน ตามเกณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน The 376th AUN-QA Programme Assessment (On-site)

อ่านต่อ

Card image cap
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนผู้สนับสนุนทุนการศึกษาจากหมู่บ้านสแกนดิเนเวีย บางแสน

อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพิ่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก

Simulation Nursing skill Center

หอพักคณะพยาบาลศาสตร์

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์