News & Events

วิจัย   

ทุนวิจัยคณะฯ ทุน สอวช. วช. สวรส. ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ...
การอบรม/สัมมนา   

อบรมระยะสั้น โครงการ 4 เดือน 6 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม ...
การศึกษา   

ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิตปริญญาตรี โท เอก

รายละเอียดเพิ่มเติม ...
ทุนการศึกษา   

ทุนการศึกษานิสิตปริญญาตรี โท เอก

รายละเอียดเพิ่มเติม ...
ร่วมงานกับเรา   

รับสมัครงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม ...
Card image cap
งาน "นัดพบแหล่งงาน ประจำปีการศึกษา 2566"

อ่านต่อ

Card image cap
งานปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 38

อ่านต่อ

Card image cap
โครงการ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ School of Nursing, Saku University, Japan”

อ่านต่อ

Card image cap
โครงการสัมมนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2567

อ่านต่อ

Card image cap
งาน Thank You Party ให้แก่บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ประสบความสำเร็จ

อ่านต่อ

Card image cap
การบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพิ่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก

Simulation Nursing skill Center

หอพักคณะพยาบาลศาสตร์

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์