ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยฝ่ายกายและในผู้ป่วยจิตเวช : การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาล  (รูปแบบออไลน์)  ในระหว่างวันที่  10-13  มกราคม  พ.ศ. 2566  ค่าลงทะเบียนภายในวันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  ท่านละ  2,000  บาท  หลังจากวันที่กำหนดท่านละ  2,500  บาท  (19  หน่วยคะแนน)

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University