อยู่ระหว่างการปรับปรุง

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยฝ่ายกายและในผู้ป่วยจิตเวช : การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาล  (รูปแบบออไลน์)  ในระหว่างวันที่  10-13  มกราคม  พ.ศ. 2566  ค่าลงทะเบียนภายในวันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.