ที่ปรึกษาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
นายณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์
MR.NATTAPAT LOPRADITPONG
ที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University