ที่ปรึกษาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
นายณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์
MR.NATTAPAT LOPRADITPONG
ที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada