บุคลากร

บุคลากร

นางนฤมล เกตุมาโร 
โทร : 038-102871
email : naruemonk@buu.ac.th

นางสุดารัตน์ ทองมโนกูร 
โทร : 038-10
email : sudarat.th@buu.ac.th

นางสุดารัตน์ ทองมโนกูร
โทร : 038-10
email : sudarat.th@buu.ac.th

นางวรลักษณ์ เกษแก้ว
โทร : 038-10
email : woraluk.ke@buu.ac.th

นางสาวรสริน พาแพง
โทร : 038-102870
email : rodsarin@buu.ac.th

นางสาวลินจง ดวงศรี
โทร : 038-10
email : linjong.du@buu.ac.th

นางสาวสุภัสสรา ทองดี
โทร : 038-10
email : supassra.th@buu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University