แผนการสอบ

แผนการสอบ

รายการ ไฟล์ PDF
1. ตารางสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนิสิต (สอบ) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)
# รายการ ไฟล์ Excell ไฟล์ PDF
1. ชั้นปีที่ 1 (รหัส 66)
2. ชั้นปีที่ 2 (รหัส 65)
3. ชั้นปีที่ 3 (รหัส 64)
4. ชั้นปีที่ 4 (รหัส 63)

This is the second item's accordion body. It is hidden by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the third item's accordion body. It is hidden by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University