คู่มือ

คู่มือ

 

นักศึกษา

คู่มือนิสิต
รายการ ไฟล์แก้ไข (Word) ไฟล์ PDF
1. คู่มือนิสิต 2565
2. คู่มือนิสิต 2566
3. คู่มือนิสิต 2567

อาจารย์ที่ปรึกษา

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
รายการ ไฟล์แก้ไข (Word) ไฟล์ PDF
1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานิสิต -
2. คู่มือการใช้ระบบให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีสถานบันอุดมศึกษาของรัฐ (สกอ.) -

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University