กิจกรรมคณะฯ :

คณาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์คนใหม่