กิจกรรมคณะฯ :

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงาน วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ครบรอบ ๑๑๒ ปี