กิจกรรมคณะฯ :

การต้อนรับผู้บริหารและนิสิตพยาบาลจาก Pham Ngoc Thach University of Medicine สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม