กิจกรรมคณะฯ :

การต้อนรับผู้บริหารจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว