กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๕๗