กิจกรรมคณะฯ :

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพยาบาลแห่งชาติ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)