กิจกรรมคณะฯ :

คณะผู้บริหารจาก Pham Ngoc Thach University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม เข้าพบผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา