กิจกรรมคณะฯ :

ผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพาร่วมงานฉลองครบรอบ ๓๕ ปี Haiphong University of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม