กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา และเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารจากเทศบาลเมือง Saku และคณะผู้บริหารจาก Saku University ประเทศญี่ปุ่น