กิจกรรมคณะฯ :

การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จาก Raseko, Raisio Region Education and Training Consortium ประเทศฟินแลนด์