กิจกรรมคณะฯ :

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประเทศเวียดนาม เยี่ยมชม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา