กิจกรรมคณะฯ :

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ พบผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาณ หมู่บ้านสแกนดิเนเวีย