กิจกรรมคณะฯ :

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา - มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยฯ พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา