กิจกรรมคณะฯ :

พิธีมอบเกียรติบัตร “การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จาก Raseko, Raisio Region Education and Training Consortium ประเทศฟินแลนด์”