กิจกรรมคณะฯ :

ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก จัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ”