กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๕ ธันวามหาราช”