กิจกรรมคณะฯ :

งานฉลองวันคล้ายวันเกิด ท่านสนธยา คุณปลื้ม