กิจกรรมคณะฯ :

ร.ร. แก่งหางแมวพิทยาคาร จ.จันทบุรี ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา