กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ขอแสดงความยินดีกับ คุณเปรียญ เมฆประดับ ผู้ฝึกสอนทีมเปตองชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตฯ