กิจกรรมคณะฯ :

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ คว้ารางวัล Miss Star Sport 2015