กิจกรรมคณะฯ :

ตัวแทนจากหมู่บ้านสแกนดิเนเวียน สัมภาษณ์ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต