กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Niigata Seiryo University, Japan